BLAB ombesörjer:

  • Krossning/flisning av stamved, grenar och toppar, returträ och stubbar.
  • Sortering av städbark och bearbetning.
  • Sortering och bearbetning av barkdeponier.
  • Hjullastare för lastning och stackning.
  • Flisbilstransporter till kund.
  • Järnvägstransporter till kund.
  • Mobilkranar för rundvirkeshantering.
  • Etablering av biobränsleterminaler och drift.
  • Stubbrytning.
  • Import av specifika biobränslesortiment, fartygsleveranser.

Adress: Företagsvägen 5, 872 34 Kramfors | Telefon: 060-13 88 83| E-post: info@biologistik.se