Bio Logistik - ett nytt företag på biobränslemarknaden

BLAB etablerade sig på biobränslemarknaden i början av 2009. Sedan dess har företaget bland annat:

punkt Öppnat ett antal biobränsleterminaler som ligger strategiskt belägna för olika slutförbrukare för kunds räkning.

punkt Levererat biobränslesortiment till värmeverk efter Norrlandskusten med fartyg.

punkt Utför stubbrytningsuppdrag, bearbetning och biltransport i Norrland.

punkt Medverkat till att leverera bränsleflis, RT via en ny järnvägstransportlösning från Örnsköldsvik till Norrbotten.

Adress: Företagsvägen 5, 872 34 Kramfors | Telefon: 060-13 88 83| E-post: info@biologistik.se