BLAB - Bio Logistik i Sverige

De kunder som BLAB vänder sig till är allt från privatpersoner till större företag.
BLAB verkar och samarbetar inom ett flertal områden som till exempel:

  • Värmeverk och kraftvärmeverk
  • Skogsföretag
  • Skogsindustriföretag
  • Sågverk
  • Skogsägareföreningar
  • Kommunala företag – organisationer

Adress: Företagsvägen 5, 872 34 Kramfors | Telefon: 060-13 88 83| E-post: info@biologistik.se