Välkommen till BLAB, Bio Logistik i Sverige AB – ett växande företag på biobränslemarknaden.

punkt Bearbetning – transport i en kedja till slutförbrukaren. Flisning/krossning/sortering av olika biobränsleråvaror därefter transport med flisbil och eller järnväg till slutförbrukaren.

 

Adress: Företagsvägen 5, 872 34 Kramfors | Telefon: 060-13 88 83| E-post: info@biologistik.se